پروژه نمک زدایی نفت لب سفید

این پروژه که متعلق به مناطق نفت خیز جنوب بود , در بهمن ۸۹ شروع و در خرداد ۹۱ به پایان رسید و در این پروژه اینجانب مسئولیت مدیریت و نظارت پروژه را از طرف شرکت تسدید به عهده داشتم

نظر