مدیریت و نظارت پروژه خط رنگ سمند در سنگال ( Seniran Auto )

در این پروژه خط رنگ کلیه مراحل برنامه ریزی و کنترل پروژه + طراحی + ساخت + بسته بندی و بارگیری و ارسال در ایران و تخلیه + نصب و راه اندازی در سنگال , با مدیریت و نظارت اینجانب در شرکت تام ایران خودرو انجام گردیده است
شروع پروژه خط رنگ پس از راه اندازی خط بدنه سازی و مونتاژ در آذرماه ۸۷ در سنگال , در اسفند ماه ۸۷ استارت و در مرداد ماه ۸۹ ( جمعا ۱۸ ماه پس از استارت پروژه ) , تحویل شرکت سنیران اتو گردید

نظر