مدیریت و نظارت پروژه خط رنگ رباتیک مزدا ۳ در گروه بهمن

در این پروژه که از مرداد ۸۵ شروع و در خرداد ۸۷ به پایان رسید , اینجانب به عنوان مدیریت و نظارت پروژه از طرف شرکت پاشکار منصوب گردیدم و کلیه مراحل ساخت و نصب و راه اندازی و کنترل پروژه به عهده اینجانب قرا داشت

نظر