طراحی پرتره

۱_طراحی سیاه قلم با کنته
۲_طراحی لوگو شرکت تشریفات عروسی مهان که با دو حلال ماه هم شکل ماه و هم شکل حرف ام لاتین و هم پروانه که نماد زیبایی و تجمل است را نشان میدهد
۳_تصویرسازی لحظه وصال گیلگمیش به الهه عشقش
۴_

نظر