طراحی لوگو کاشت و برداشت گیاهان دارویی درمانگران ماهر سپاهان

نوع لوگو : تلفیقی (لوگو تایپ و لوگو شیپ)
سال طراحی : ۱۳۹۷
طراح : مرتضی واحدی

نظر