انجام صفر تا صد انیمیشن

طراحی کاراکتر اختصاصی برای انمیشن و در نهایت ریگ و انیمیت آن. صفر تا صد کار را می تونید به من بسپارید

نظر