پروفایل Narges ashrafi

Narges ashrafi مترجم
12 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

کارشناس ارشد مهندسی خاک گرایش فیزیک و فرسایش

ترجمه موضوعات مرتبط و موضوعات عمومی

سابقه کار (0)

  • هنوز فعالیتی در پرشین فریلنسر نداشته است.
نیاز به کمک دارید؟ با ما گفتگو کنید