پروفایل Mohammad Amin Mohebbi

Mohammad Amin Mohebbi
0 پروژه پست شده استخدام 0 فریلنسر خوزستان
تاریخ عضویت: ۱۳۹۹/۰۲/۱۵

من مترجم انگلیسی به فارسی و بالعکس.

مترجم عربی به فارسی و بالعکس.

مترجم فارسی به چینی ساده شده و سنتی(به سختی این زبان را یاد گرفتم)

برسی اجمالی پروژه ها

هنوز هیچ فعالیتی ندارید
نیاز به کمک دارید؟ با ما گفتگو کنید