پروفایل Milad Jalali

Milad Jalali مترجم
6 سال تجربه 1 پروژه کار کرده کرمان

فارغ التحصیل کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
دانشجوی کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی
۶ سال سابقۀ کار 
ترجمه از انگلیسی به فارسی

ترجمه از فارسی به انگلیسی

ترجمه و پیاده‌سازی زیرنویس

سابقه کار (1)

نیاز به کمک دارید؟ با ما گفتگو کنید