پروفایل Izadi69

Izadi69 Language Services Provider
12 سال تجربه 0 پروژه کار کرده اصفهان

I have worked as a freelance English<> Persian (Farsi) translator/interpreter for a decade, specializing in legal, financial and marketing translation, subtitling, transcription, post-editing machine-translation output,  transcreation, copywriting, desktop publishing (DTP), and video-game localization.

سابقه کار (0)

  • هنوز فعالیتی در پرشین فریلنسر نداشته است.
نیاز به کمک دارید؟ با ما گفتگو کنید