پروفایل Amirhosein

Amirhosein
0 پروژه پست شده استخدام 0 فریلنسر
تاریخ عضویت: ۱۳۹۹/۰۲/۲۷

من امیر حسین مییرزایی هستم 

منتظر پروژه می گردم 

هر کس نیاز داشت من با ۲۵ درصد تخفیف قیمت اصلی انجام خواهم داد

برسی اجمالی پروژه ها

هنوز هیچ فعالیتی ندارید
نیاز به کمک دارید؟ با ما گفتگو کنید