فهرست کاربران
 
img
ش
0 0 بازخورد
مهارت‌ها:
img
ش
0 0 بازخورد 1ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: a
img
شادمان
0 0 بازخورد
مهارت‌ها:
عنوان کسب و کار: infotalya
img
شهاب
0 0 بازخورد 250,000ریال ریال/ساعت
مهارت‌ها:
عنوان کسب و کار: فاندر, استارتر
img
شهاب
0 0 بازخورد 10,000ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: ذهن برتر
img
صالح
0 0 بازخورد
مهارت‌ها:
عنوان کسب و کار: اینترنت
img
صدف فروشی آنلاین
0 0 بازخورد
عنوان کسب و کار: فروش آنلاین صدف و مرجان و تزیینات دریایی
img
صفریک ایده همراه
0 0 بازخورد 3,000ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: تولید اپلیکیشن
img
طاهر
0 0 بازخورد
عنوان کسب و کار: ندارم
img
عبدالرحیم
0 0 بازخورد
عنوان کسب و کار: کسب درامد
img
علی
0 0 بازخورد
عنوان کسب و کار: فروشگاه آنلاین
img
علی
0 0 بازخورد
عنوان کسب و کار: دانشجو
img
علی
0 0 بازخورد 100,000ریال ریال/ساعت
مهارت‌ها:
عنوان کسب و کار: ثبت نام اینترنتی ساده
img
علی
0 0 بازخورد 1ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: دستیار دانشجو
img
علی
0 0 بازخورد 50,000ریال ریال/ساعت
مهارت‌ها:
عنوان کسب و کار: mikhak
img
علی
0 0 بازخورد 200,000ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: IT Engineer
img
علی اخلاقی
0 0 بازخورد 100,000ریال ریال/ساعت
مهارت‌ها:
عنوان کسب و کار: پنل تبلیغات شبکه های اجتماعی
img
علی کریمی
0 0 بازخورد
مهارت‌ها:
عنوان کسب و کار: EPA
img
علیرضا
0 0 بازخورد 60,000ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: پیمانکار هستم