فهرست کاربران
 
img
پژمان
0 0 بازخورد 1ریال ریال/ساعت
مهارت‌ها:
عنوان کسب و کار: برنامه نویس
img
پهلوانیان
0 0 بازخورد
عنوان کسب و کار: میلادوب
img
پویا
0 0 بازخورد
عنوان کسب و کار: پویا گرافیک
img
پیمان اسکندری
0 0 بازخورد 20,000ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: دانشجو
img
پیمان میکائیل زاده
0 0 بازخورد
مهارت‌ها:
img
ترجمه عربی
0 0 بازخورد
عنوان کسب و کار: گروه ترجمه عربی قادم
img
جواد
0 0 بازخورد
عنوان کسب و کار: ترجمه متون فارسی و انگلیسی
img
جواد
0 0 بازخورد 1,000,000ریال ریال/ساعت
مهارت‌ها:
عنوان کسب و کار: تجارت
img
چگاسه
0 0 بازخورد
عنوان کسب و کار: چگاسه
img
حسام
0 0 بازخورد 100ریال ریال/ساعت
مهارت‌ها:
عنوان کسب و کار: مخابرات
img
حسین
0 0 بازخورد
عنوان کسب و کار: فناوری های هوشمند ایرانیان
img
حسین بیوک آقازاده
0 0 بازخورد 50,000ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: داده پردازان ساوالان
img
حسین صاحبی
0 0 بازخورد 50,000ریال ریال/ساعت
مهارت‌ها:
عنوان کسب و کار: پایتون
img
حسین قاسمی
0 0 بازخورد
عنوان کسب و کار: freepapers.ir
img
حمزه
0 0 بازخورد
عنوان کسب و کار: برنامه نویسی
img
حمید
0 0 بازخورد
عنوان کسب و کار: سرباز ارتش
img
حمید
0 0 بازخورد 300,000ریال ریال/ساعت
مهارت‌ها:
عنوان کسب و کار: IT
img
رادین
0 0 بازخورد
مهارت‌ها:
img
رحمانی
0 0 بازخورد
عنوان کسب و کار: تولید و فروش عرقیات و داروهای گیاهی
img
رسول قاسمی
0 0 بازخورد
عنوان کسب و کار: کتابداری و بانک های اطلاعاتی