فهرست کاربران
 
img
نادری
0 0 بازخورد 100,000ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: مشاوره تبلیغات،بازاریابی،فروش
img
arman
0 0 بازخورد 10,000ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: watan web
img
ashkan sharifi
0 0 بازخورد 4,000ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: Designer
img
hadi
0 0 بازخورد 100,000ریال ریال/ساعت
مهارت‌ها:
عنوان کسب و کار: IT
img
karimi
0 0 بازخورد 10ریال ریال/ساعت
مهارت‌ها:
عنوان کسب و کار: انرژی
img
mahdi
0 0 بازخورد
عنوان کسب و کار: طراح سايت
img
nima
0 0 بازخورد 10ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: طراحی
img
yalda
0 0 بازخورد 50,000ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: طراح وب
img
بهمن
0 0 بازخورد 500,000ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: مهندس طراح مدارات الکترونیک و وب سایت
img
حسین بیوک آقازاده
0 0 بازخورد 50,000ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: داده پردازان ساوالان
img
علی
0 0 بازخورد
عنوان کسب و کار: دانشجو
img
غفاری
0 0 بازخورد
مهارت‌ها:
عنوان کسب و کار: طراحی وبسایت ورد پرسی
img
فریلنسر
0 0 بازخورد 250,000ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: فریلنسر
img
مجتبی ایوبی
0 0 بازخورد
عنوان کسب و کار: توسعه دهنده وب