فهرست کاربران
 
img
علیرضا
0 0 بازخورد
مهارت‌ها:
عنوان کسب و کار: نرم افزار
img
Farshad afshari
0 0 بازخورد 300,000ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: برنامه نویس
img
GoldenTeam
0 0 بازخورد 350,000ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: Golden Team
img
mahmud
0 0 بازخورد
عنوان کسب و کار: فروشگاه اینترنتی
img
nima
0 0 بازخورد 10ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: طراحی
img
Seyed MohammadReza Mohajeri
0 0 بازخورد 40,000ریال ریال/ساعت
مهارت‌ها:
عنوان کسب و کار: طراحی سایت
img
Shahrooz
0 0 بازخورد 100,000ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: برنامه افزایش ممبر تلگرام
img
آژانس مسافرتی آناهیتاگشت
0 0 بازخورد
عنوان کسب و کار: آژانس مسافرتی
img
رضا
0 0 بازخورد 400,000ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: مهر شبکه
img
زهره
0 0 بازخورد
عنوان کسب و کار: دانشجو
img
شهاب
0 0 بازخورد 250,000ریال ریال/ساعت
مهارت‌ها:
عنوان کسب و کار: فاندر, استارتر
img
علی
0 0 بازخورد 1ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: دستیار دانشجو
img
علی
0 0 بازخورد 200,000ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: IT Engineer
img
محمد علی
0 0 بازخورد 500,000ریال ریال/ساعت
مهارت‌ها:
عنوان کسب و کار: software
img
مصطفی
0 0 بازخورد 500,000ریال ریال/ساعت
مهارت‌ها:
عنوان کسب و کار: توسعه سیستم‌های کامپیوتری
img
وحید
0 0 بازخورد 1ریال ریال/ساعت
مهارت‌ها:
عنوان کسب و کار: طراحی سایت