فهرست کاربران
 
img
ali
0 0 بازخورد 1,000ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: عمران
img
ehsan
0 0 بازخورد
مهارت‌ها:
عنوان کسب و کار: nothing
img
fardin
0 0 بازخورد 10,000ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: طراحی و ترجمه
img
mohammad
0 0 بازخورد 50,000ریال ریال/ساعت
مهارت‌ها:
عنوان کسب و کار: مهندسی
img
آرش
0 0 بازخورد 300,000ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: mohandesplus
img
امین
0 0 بازخورد 45,000ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: کارمند
img
انصارالحسینی
0 0 بازخورد 10,000ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: کامپیوتری ساده
img
پیمان اسکندری
0 0 بازخورد 20,000ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: دانشجو
img
زهره
0 0 بازخورد
عنوان کسب و کار: دانشجو
img
سحر
0 0 بازخورد 200ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: قلم
img
سینا
0 0 بازخورد
مهارت‌ها:
عنوان کسب و کار: کامپیوتر
img
ش
0 0 بازخورد 1ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: a
img
علی
0 0 بازخورد
عنوان کسب و کار: دانشجو
img
فاطمه
0 0 بازخورد
عنوان کسب و کار: تایپیست
img
مجتبی ناظریه
0 0 بازخورد 5,000ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: مهندسی مکانیک طراحی جامدات