فهرست کاربران
 
img
گندم
0 0 بازخورد
عنوان کسب و کار: سیستم های فناوری اطلاعات
img
a
0 0 بازخورد 1ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: android
img
Farshad afshari
0 0 بازخورد 300,000ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: برنامه نویس
img
GoldenTeam
0 0 بازخورد 350,000ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: Golden Team
img
javad dehghan
0 0 بازخورد
img
milad
0 0 بازخورد
img
Rasa
0 0 بازخورد
عنوان کسب و کار: اندروید
img
Shahrooz
0 0 بازخورد 100,000ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: برنامه افزایش ممبر تلگرام
img
امید آسترکی
0 0 بازخورد 500,000ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: omid
img
امیرعباس صفری
0 0 بازخورد 500,000ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: مدیرداخلی
img
شهاب
0 0 بازخورد 10,000ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: ذهن برتر
img
صفریک ایده همراه
0 0 بازخورد 3,000ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: تولید اپلیکیشن
img
محدثه
0 0 بازخورد
عنوان کسب و کار: برنامه نویسی اندروید
img
محمد جواد
0 0 بازخورد
عنوان کسب و کار: کارفرما
img
نرجس وفایی نژاد
0 0 بازخورد 100,000ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: اندروید