فهرست کاربران
 
img
نادری
0 0 بازخورد 100,000ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: مشاوره تبلیغات،بازاریابی،فروش
img
Ali
5 20 بازخورد 100,000ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: ترجمه انگلیسی به فارسی
img
elham
0 0 بازخورد 200,000ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: ترجمه
img
Hooman
0 0 بازخورد 200,000ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: ترجمه
img
hpasha
0 0 بازخورد 1ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: ترجمه
img
آرمان نصری
0 0 بازخورد
عنوان کسب و کار: فروشگاه لوازم کامپیوتری
img
الناز
0 0 بازخورد 300ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: ترجمه
img
امیر
0 0 بازخورد 100,000ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: ترجمه 16 صفحه
img
بهمن
0 0 بازخورد 500,000ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: مهندس طراح مدارات الکترونیک و وب سایت
img
پرنیان
0 0 بازخورد 5,000ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: ورود اطلاعات
img
سپیده آبادپور
0 0 بازخورد 100,000ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: مهندسی عمران
img
سحر
0 0 بازخورد 200ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: قلم
img
سعید
0 0 بازخورد 50,000ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: پروژه های مهندسی
img
کتابیسم
0 0 بازخورد
عنوان کسب و کار: تهیه متن برای معرفی کتاب و نویسنده
img
محمد
0 0 بازخورد 1,000ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: ترجمه انگلیسی به فارسی از وب سایت
img
میثم
0 0 بازخورد 10,000ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: ترجمه