فهرست کاربران
 
img
dastaran
0 0 بازخورد 1ریال ریال/ساعت
مهارت‌ها:
عنوان کسب و کار: نرم افزار
img
farhad
0 0 بازخورد 1,000ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: گزارش بازار
img
nahid
0 0 بازخورد 100,000ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: رماننویسی
img
sajad
0 0 بازخورد 100,000ریال ریال/ساعت
مهارت‌ها:
عنوان کسب و کار: استارت اپ
img
yalda
0 0 بازخورد 50,000ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: طراح وب
img
آرش
0 0 بازخورد 300,000ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: mohandesplus
img
امیررضا محمدپور
0 0 بازخورد
عنوان کسب و کار: طراحی سایت
img
امین
0 0 بازخورد 45,000ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: کارمند
img
انصارالحسینی
0 0 بازخورد 10,000ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: کامپیوتری ساده
img
رضا
0 0 بازخورد 400,000ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: مهر شبکه
img
سپیده آبادپور
0 0 بازخورد 100,000ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: مهندسی عمران
img
ش
0 0 بازخورد 1ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: a
img
صالح
0 0 بازخورد
مهارت‌ها:
عنوان کسب و کار: اینترنت
img
علی
0 0 بازخورد
عنوان کسب و کار: دانشجو
img
گیتی گهر
0 0 بازخورد 100,000ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: مترجم و طراح سایت