فهرست کاربران
 
img
behnam
0 0 بازخورد
مهارت‌ها:
عنوان کسب و کار: خدمات اینترنتی
img
fardin
0 0 بازخورد 10,000ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: طراحی و ترجمه
img
Homayoun Shayesteh
0 0 بازخورد
عنوان کسب و کار: عکاسیآ
img
hpasha
0 0 بازخورد 1ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: ترجمه
img
آرش
0 0 بازخورد 300,000ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: mohandesplus
img
ارش قربانزاده
0 0 بازخورد
عنوان کسب و کار: fashion blogger
img
امین
0 0 بازخورد 45,000ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: کارمند
img
انصارالحسینی
0 0 بازخورد 10,000ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: کامپیوتری ساده
img
پیمان اسکندری
0 0 بازخورد 20,000ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: دانشجو
img
حسین صاحبی
0 0 بازخورد 50,000ریال ریال/ساعت
مهارت‌ها:
عنوان کسب و کار: پایتون
img
سحر
0 0 بازخورد 200ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: قلم
img
فاطمه
0 0 بازخورد
عنوان کسب و کار: تایپیست
img
فاطمه ملکی
0 0 بازخورد 100,000ریال ریال/ساعت
مهارت‌ها:
عنوان کسب و کار: تایپ
img
گیتی گهر
0 0 بازخورد 100,000ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: مترجم و طراح سایت
img
مجتبی ناظریه
0 0 بازخورد 5,000ریال ریال/ساعت
عنوان کسب و کار: مهندسی مکانیک طراحی جامدات