جستجوی پروژه‌ها
 
فهرست پروژه‌ها
img

ترجمه متن Minimizing maintenance activity

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
محل سکونت: ذکر نشده
 • ویژه
پیشنهادها : 2
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
1,000,000ریال
img

دعوت به همکاری از طراح وب سایت در شیراز

ارسال شده توسط: پهلوانیان
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ذکر نشده
 • ویژه
پیشنهادها : 0
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
0ریال
img

ترجمه مهندسی برق - قسمت اول

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
محل سکونت: ذکر نشده
 • ویژه
 • فوری
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
280,000ریال
img

ترجمه خبر فارسی به انگلیسی

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
محل سکونت: ذکر نشده
 • ویژه
 • فوری
پیشنهادها : 3
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
120,000ریال
img

ترجمه متن Ceramic Balls

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ذکر نشده
 • ویژه
 • فوری
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
120,000ریال
img
پیشنهادها : 0
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
0ریال
img

طراحی ماژول

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ذکر نشده
 • ویژه
 • فوری
پیشنهادها : 0
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
0ریال
img

پروژه حمل و نقل - ترجمه به فارسی

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
محل سکونت: ذکر نشده
 • ویژه
 • فوری
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
570,000ریال
img

پروژه فریلنسر قسمت اول

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
محل سکونت: ذکر نشده
 • ویژه
 • فوری
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
150,000ریال
img

ترجمه برچسب محصول به عربی

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
محل سکونت: ذکر نشده
 • ویژه
 • فوری
پیشنهادها : 0
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
0ریال
img

طراحی کاتالوگ salevip

ارسال شده توسط: بهمن
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ذکر نشده
 • ویژه
 • فوری
پیشنهادها : 2
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
0ریال
img
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
100,000ریال
img
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
120,000ریال
img

طراحی کاتالوگ

ارسال شده توسط: بهمن
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ذکر نشده
 • ویژه
 • فوری
پیشنهادها : 0
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
0ریال
img
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
50,000ریال
img
پیشنهادها : 0
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
0ریال
img
پیشنهادها : 0
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
0ریال
img
پیشنهادها : 0
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
0ریال
img
پیشنهادها : 0
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
0ریال
img

ترجمه مدیریت پسماند

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
محل سکونت: ذکر نشده
 • ویژه
 • فوری
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
150,000ریال