جستجوی پروژه‌ها
 
فهرست پروژه‌ها
img

طراحی بنر تبلیغاتی

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » تهران
 • ویژه
 • فوری
پیشنهادها : 1
وضعیت : منقضی شده
میانگین پیشنهادها
0ریال
img

ترجمه انگلیسی به فارسی - Soundbar

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » تهران
 • ویژه
پیشنهادها : 4
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
142,500ریال
img

ترجمه انگلیسی به فارسی - NextJupiter-Dryer

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
محل سکونت: ایران » انتخاب نشده
 • ویژه
پیشنهادها : 2
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
250,000ریال
img

ترجمه انگلیسی به فارسی - Scientific Texts

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » انتخاب نشده
 • ویژه
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
30,000ریال
img
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
1,950,000ریال
img
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
880,000ریال
img

ترجمه فارسی به انگلیسی

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
محل سکونت: ذکر نشده
 • ویژه
پیشنهادها : 0
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
0ریال
img

ترجمه کتاب پزشکی ورزشی - قسمت دوم

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ذکر نشده
 • ویژه
 • فوری
پیشنهادها : 3
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
10,000,000ریال
img

ترجمه متن Managerial Economics - قسمت چهارم

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
محل سکونت: ذکر نشده
 • ویژه
 • فوری
پیشنهادها : 0
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
0ریال
img

ترجمه متن Managerial Economics - قسمت سوم

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
محل سکونت: ذکر نشده
 • ویژه
 • فوری
پیشنهادها : 0
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
0ریال
img

ترجمه متن Manageri Economics - قسمت دوم

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
محل سکونت: ذکر نشده
 • ویژه
 • فوری
پیشنهادها : 0
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
0ریال
img

ترجمه متن Managerial Economics- قسمت اول

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
محل سکونت: ذکر نشده
 • ویژه
 • فوری
پیشنهادها : 5
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
833,000ریال
img
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
3,000,000ریال
img

خلاصه سازی مقالات - قسمت دوم

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ذکر نشده
 • ویژه
پیشنهادها : 0
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
0ریال
img

ترجمه متن Outsourcing Risk Management

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
محل سکونت: ذکر نشده
 • ویژه
 • فوری
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
900,000ریال
img

ترجمه متن Selection of Materialfor Optimal Design

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
محل سکونت: ذکر نشده
 • ویژه
 • فوری
پیشنهادها : 3
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
400,000ریال
img

ترجمه متن Principles

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
محل سکونت: ذکر نشده
 • ویژه
 • فوری
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
50,000ریال
img

ترجمه مقاله counterproductive work behavior

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
محل سکونت: ذکر نشده
 • ویژه
 • فوری
پیشنهادها : 2
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
1,075,000ریال
img
پیشنهادها : 2
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
425,000ریال
img
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
100,000ریال