جستجوی پروژه‌ها
 
فهرست پروژه‌ها
img

برنامه افزایش فالوور اینستاگرام - اندروید

ارسال شده توسط: arian
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » گیلان
پیشنهادها : 0
وضعیت : باز
میانگین پیشنهادها
0ریال
img

ترجمه انگلیسی به فارسی

ارسال شده توسط: Ali
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
180,000ریال
img

ترجمه انگلیسی به فارسی

ارسال شده توسط: Ali
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران
پیشنهادها : 2
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
112,500ریال
img

ترجمه انگلیسی به فارسی

ارسال شده توسط: Ali
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
140,000ریال
img

ترجمه انگلیسی به فارسی

ارسال شده توسط: Ali
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » تهران
پیشنهادها : 2
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
570,000ریال
img

ساخت سایت مشابه www.webutation.net

ارسال شده توسط: فرهاد
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » تهران
پیشنهادها : 1
وضعیت : منقضی شده
میانگین پیشنهادها
25,000,000ریال
img

ترجمه انگلیسی به فارسی

ارسال شده توسط: Ali
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران
پیشنهادها : 2
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
192,500ریال
img

ترجمه انگلیسی به فارسی

ارسال شده توسط: Ali
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران
پیشنهادها : 2
وضعیت : قفل شده
میانگین پیشنهادها
75,000ریال
img

ترجمه انگلیسی به فارسی

ارسال شده توسط: Ali
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران
پیشنهادها : 2
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
90,000ریال
img

ترجمه - مقاله کامپیوتر

ارسال شده توسط: رادین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران
پیشنهادها : 2
وضعیت : منقضی شده
میانگین پیشنهادها
290,000ریال
img

ترجمه انگلیسی به فارسی

ارسال شده توسط: Ali
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران
پیشنهادها : 3
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
200,000ریال
img
پیشنهادها : 2
وضعیت : منقضی شده
میانگین پیشنهادها
650,000ریال
img

ترجمه انگلیسی به فارسی

ارسال شده توسط: Ali
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران
پیشنهادها : 3
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
143,333ریال
img

ترجمه

ارسال شده توسط: حسین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران
پیشنهادها : 5
وضعیت : منقضی شده
میانگین پیشنهادها
700,000ریال
img

ترجمه انگلیسی به فارسی

ارسال شده توسط: Ali
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
100,000ریال
img

ترجمه انگلیسی به فارسی

ارسال شده توسط: Ali
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
80,000ریال
img

ترجمه انگلیسی به فارسی

ارسال شده توسط: Ali
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
80,000ریال
img

نصب آپلود سنتر بر روی سرور

ارسال شده توسط: نیما قلی زاده
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران
پیشنهادها : 1
وضعیت : منقضی شده
میانگین پیشنهادها
600,000ریال
img

ترجمه متون انگلیسی به فارسی

ارسال شده توسط: Ali
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران
پیشنهادها : 2
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
540,000ریال
img

بازاریاب برای فروشگاه اینستاگرام (لایک و فالوور و ....)

ارسال شده توسط: میلاد
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران
پیشنهادها : 1
وضعیت : منقضی شده
میانگین پیشنهادها
500,000ریال