جستجوی پروژه‌ها
 
فهرست پروژه‌ها
img

ترجمه انگلیسی به فارسی - Translation of Legal documents

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » انتخاب نشده
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
21,000ریال
img

ترجمه انگلیسی به فارسی - Translation of Educational

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » انتخاب نشده
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
20,000ریال
img

ترجمه انگلیسی به فارسی- 50341-Bigin Best_Push_Error Message-150526

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » انتخاب نشده
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
200,000ریال
img

پروژه ترجمه متن پزشکی - ویکی پدیا

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ذکر نشده
پیشنهادها : 2
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
150,000ریال
img

طراحی سایت

ارسال شده توسط: prtag
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ذکر نشده
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
1,600,000ریال
img

ترجمه متن روسی به فارسی

ارسال شده توسط: prtag
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ذکر نشده
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
10,000ریال
img
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
120,000ریال
img

ترجمه انگلیسی به فارسی - تراست

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ذکر نشده
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
150,000ریال
img

طراحی پوسته سایت

ارسال شده توسط: milad
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ذکر نشده
پیشنهادها : 0
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
0ریال
img

مقالات شهر من - قسمت چهارم

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
محل سکونت: ذکر نشده
 • خصوصی
 • محرمانه
 • محرمانه با قرارداد عدم افشاء
پیشنهادها : محرمانه
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
محرمانه
img

مقالات شهر من - قسمت سوم

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
محل سکونت: ذکر نشده
 • خصوصی
 • محرمانه
 • محرمانه با قرارداد عدم افشاء
پیشنهادها : محرمانه
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
محرمانه
img

مقالات شهر من - قسمت دوم

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
محل سکونت: ذکر نشده
 • خصوصی
 • محرمانه
 • محرمانه با قرارداد عدم افشاء
پیشنهادها : محرمانه
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
محرمانه
img

مقالات شهر من - قسمت اول

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
محل سکونت: ذکر نشده
 • خصوصی
 • محرمانه
 • محرمانه با قرارداد عدم افشاء
پیشنهادها : محرمانه
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
محرمانه
img
پیشنهادها : محرمانه
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
محرمانه
img

ترجمه کتاب پزشکی ورزشی

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
محل سکونت: ذکر نشده
 • خصوصی
 • محرمانه با قرارداد عدم افشاء
پیشنهادها : 7
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
19,928,571ریال
img

پروژه فریلنسر قسمت دوم

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
محل سکونت: ذکر نشده
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
75,000ریال
img

ترجمه از انگلیسی به فارسی و از فارسی به انگلیسی

ارسال شده توسط: Morteza Karimian
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ذکر نشده
پیشنهادها : 2
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
0ریال
img

ترجمه مقاله انگلیسی به فارسی در زمینه تحقیق و توسعه

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ذکر نشده
پیشنهادها : 2
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
1,100,000ریال
img

طراحي تصاوير تبليغاتي براي وبسايت

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ذکر نشده
پیشنهادها : 0
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
0ریال
img

بازاريابي براي يك وبسايت

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ذکر نشده
پیشنهادها : 2
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
1,000,000ریال