جستجوی پروژه‌ها
 
فهرست پروژه‌ها
img

ترجمه متون انگلیسی به فارسی

ارسال شده توسط: Ali
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران
پیشنهادها : 2
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
540,000ریال
img

ترجمه توضیحات محصول - دستگاههای دندانپزشکی

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » تهران
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
800,000ریال
img

ترجمه و زیرنویس ( قسمت 28 )

ارسال شده توسط: مهدی
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران
پیشنهادها : 3
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
330,000ریال
img

ترجمه و زیرنویس ( قسمت 26 + 27)

ارسال شده توسط: مهدی
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
940,000ریال
img
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
400,000ریال
img

ترجمه و زیرنویس ( قسمت 25 )

ارسال شده توسط: مهدی
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
507,520ریال
img

طراحی لوگو برای وبسایت خارجی

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » تهران
پیشنهادها : 4
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
1,137,500ریال
img

ترجمه و زیرنویس ( قسمت 23 + 24 )

ارسال شده توسط: مهدی
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
1,006,000ریال
img

ترجمه متن مخابراتی- انگلیسی به فارسی

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
محل سکونت: ایران » تهران
پیشنهادها : 2
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
500,000ریال
img

ترجمه - آخرین فناوریهای ترجمه

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » تهران
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
121,000ریال
img

ترجمه و زیرنویس ( قسمت 22 )

ارسال شده توسط: مهدی
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » تهران
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
478,400ریال
img

ترجمه انگلیسی به فارسی (Difference between localization)

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » گیلان
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
172,000ریال
img

ترجمه و زیرنویس ( قسمت 21 )

ارسال شده توسط: مهدی
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » تهران
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
470,000ریال
img

ترجمه و زیرنویس ( قسمت 20 )

ارسال شده توسط: مهدی
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » تهران
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
478,000ریال
img

ترجمه و زیرنویس ( قسمت 19 )

ارسال شده توسط: مهدی
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » تهران
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
495,000ریال
img

ترجمه و زیرنویس ( قسمت 18 )

ارسال شده توسط: مهدی
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » تهران
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
416,000ریال
img

انگلیسی به فارسی - 9500 کلمه

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » تهران
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
1,980,000ریال
img

ترجمه فارکس

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » تهران
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
550,000ریال
img

زیرنویس فارسی ( قسمت 16 + 17 )

ارسال شده توسط: مهدی
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
890,000ریال
img

ترجمه و زیرنویس ( قسمت پانزدهم )

ارسال شده توسط: مهدی
محل سکونت: ایران
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
650,000ریال